Connecting Birds and People

School #41 Pokr Sepasar

technical text 

Արարատյան հարթավայրի կեղտոտ խոնավ տարածքներում: Այս շատ զգայուն տեսակների հիմնական պահանջները մակերեսային ջուր են, որտեղ այն հայտնաբերում է սնունդը եւ վայրենի վայրերում մարդու խանգարման նվազագույն մակարդակը: Միգրացիայի ընթացքում տեսությունը տեղի է ունենում Արարատյան դաշտի տարբեր խոնավ տարածքներում եւ Սեւանա լճի ափին:
 
Տեսակն ապահովում է հիմնականում մանրացած ջրի մեջ, խոնավ տարածքների չորացման պղտոր տարածքներում եւ բանկերում: Այն ստացել է անողնաշարավորների քարերը, ավազի մեջ, խելագարված եւ երբեմն մակերեսային ջրի մեջ: Կենդանիների արագ շարժման ձեւը փոխարինվում է անողնաշարավորներին ստուգելու արագ դադարներով:Make a Real Impact to Bird Conservation

get involved

popular actions
for bird conservation
this season

subscribe

tighten legislation
for shooting
threatened birds
during migrations

give your voice

endangered
species act
under development

take in action !

help us to protect
armash wetland
refuge
Beta Testing